Tin tức

Khảo sát online dành cho sv xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017
Các bạn sv có tên trong ds xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2017 phải tham gia khảo sát này để được xét tốt nghiệp.
Hãy đăng nhập rồi vào mục Cần khảo sát: Cần Khảo Sát để hoàn thành bài khảo sát. Khi nào hoàn thành bài khảo sát sẽ tự động nhảy sang phần "Đã khảo sát".

Danh sách những bạn phải tham gia khảo sát xem

17:52:30 - 02/07/2017


ĐÃ HẾT THỜI GIAN ĐỢT KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN: SV ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN!

API để trang web xem điểm KHÔNG CHO XEM ĐIỂM tại http://dangkytn.tnut.edu.vn
Có dạng: http://khaosat.tnut.edu.vn/api.ashx?mssv=K165520201119

Khi đó trang web xem điểm sẽ nhận được dữ liệu dạng json có đủ thông tin để xử lý:

{
  Mssv: "K165520201119",
  Fullname: "Đỗ Quang Thịnh",
  TotalVote: 6,
  Voted: 2,
  DetailVoted: ["BAS103", "BAS113"],
  NotVote: 4,
  DetailNotVote: ["BAS109", "BAS112", "ENG202", "MEC201"],
  Result: "Chưa hoàn thành"
}

23:43:37 - 09/06/2017


Tính năng Tìm kiếm
Tìm kiếm thông tin về số lượt khảo sát đã thực hiện, chưa thực hiện.
Truy cập ngay tính năng Tìm kiếm
Bạn cũng có thể kiểm tra giúp bạn mình để nhắc nhở kịp thời quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên tới bạn mình!
Tính năng tìm kiếm cũng cung cấp thông tin về những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ khảo sát đối với từng học phần.

20:28:51 - 02/06/2017


Thông báo:

- Hệ thống đánh giá khảo sát HOÀN TOÀN KHÔNG LƯU VẾT người tham gia đánh giá khảo sát trong kết quả khảo sát.
- Sinh viên phải hoàn thành tất cả các đánh giá với tất cả các học phần đã học trong học kỳ (trừ học phần đã rút).
- Sinh viên không thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyệnkhông được sử dụng tài khoản trên website dangkytn.tnut.edu.vn để xem điểm.

09:35:50 - 29/05/2017


Thông tin đăng nhập lần đầu:
- Username: mã sinh viên
- Password: 8 ký tự ngày của ngày tháng năm sinh dạng ddmmyyyy

  Ví dụ: Sinh ngày 23/05/1998, mật khẩu là 23051998

- Sau khi đăng nhập phải đổi password mới

02:35:43 - 27/05/2017


Website các đơn vị liên quan:
1. Phòng Thanh tra pháp chế: http://ttpc.tnut.edu.vn
2. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục: http://khaothi.tnut.edu.vn

20:37:04 - 26/05/2017

//$('#counter').countdownCube({ target: new Date('Sep 18, 2017 23:59:59'), cubeSize: 70 });